Śreniawitów 3/55 03-188 Warszawa

Twardzina ograniczona, inaczej morphea jest to przewlekłe schorzenie zaliczane do grupy chorób tkanki łącznej. 

Objawy twardziny ograniczonej,  to przede wszystkim zmiany skórne występujące pod postacią miejscowych lub rozległych stwardnień. 

W aktywnej fazie – może wystąpić martwica tkanki łącznej - najczęściej  te zmiany są niezauważalne. Po rozwiązaniu  konfliktu komórki w obrębie zmian są odbudowywane i w zależności od umiejscowienia się utraty własnej wartości mogą być postawione różne diagnozy.

Treścią konfliktu jest utrata poczucia własnej wartości, spowodowana fizyczną lub biologiczną utratą funkcji, zaniedbania, przeciążenia.

Ponieważ uważa się, że twardzina jest zaliczana do chorób autoimmunologicznych, należy sprawdzić w okresie P/C, czy nie zaistniała jakaś sytuacja, w której postawiony został jakiś warunek typu: „ jak nie urodzisz mi chłopca, to cię zostawię”. Dlatego ważne jest przeanalizowanie zarówno konfliktu warunku jak również utraty poczucia wartości, związanej z daną częścią ciała, na której wystąpiły zmiany.