Śreniawitów 3/55 03-188 Warszawa

Noworodki wszystkich ssaków są całkowicie zależne od matek. Piersi zapewniają potomstwu bezpieczeństwo przeżycia i mają za zadanie uchronić je przed głodem. Wprawdzie  noworodki ludzkie mogą otrzymywać inny pokarm, ale nie od dzisiaj wiadomo, że pokarm matki jest najlepszy, a wzajemna bliskość matki i dziecka  ma wpływ na ich całe życie. Jeśli kobieta nie czuje się bezpiecznie jako matka nie mogąc ochronić najbliższych czy to będzie dziecko, partner czy rodzic w podeszłym wieku a nawet ukochany zwierzak, w którejś z jej piersi może wystąpić zmiana chorobowa. W zależności od tego w jaki sposób kobieta odbiera daną sytuację i jakie to budzi w niej uczucia, zmiany w piersiach mogą być różne. Z doświadczeń terapeutów Recall Healing i Totalnej Biologii wynika, że nowotwory piersi wiążą się z konfliktem domu/gniazda. Gniazdem może być ognisko domowe i wszyscy, którym kobieta matkuje. Może to być partner, rodzic, dziadkowie, a przede wszystkim dzieci. Mogą to być również przyjaciele, czy ukochany kanarek. 

Najczęściej występują cztery rodzaje raka piersi (odpowiadają one czterem różnym rodzajom komórek), są to:

  • rak gruczołów mlecznych – gruczolakorak, 
  • rak przewodów mlecznych, 
  • umiejscowiony na piersi rak skóry właściwej – czerniak (ma kolor rubinowy), 
  • nerwiakowłókniakowatość (choroba von Recklinghausena)

Poszczególne rodzaje raka piersi występują w wyniku różnych konfliktów. 

Gruczolakorak powstaje w komórkach wytwarzających mleko, a konfliktem biologicznym jest sytuacja dramatyczna, która zaistniała w domu/gnieździe. Ma związek z domem lub z obawą, że dzieciom stanie się krzywda. Wówczas rak występuje w lewej piersi kobiety praworęcznej. Jeśli dramat  dotyczy rozszerzonego gniazda (poza dziećmi), to rak powstaje zazwyczaj w prawej piersi. U kobiet leworęcznych jest odwrotnie.

Rak przewodów mlecznych może wystąpić na skutek konfliktu gniazda powiązanego z uczuciem oddzielenia, i/lub braku porozumienia, niezdolności do okazywania miłości. Przewody mleczne służą do przekazywania mleka dziecku (jest to transport pożywienia na zewnątrz). Przykładem mogą być cierpienia matki, której dziecko mieszka bardzo daleko. Matka tęskni  i przeżywa konflikt macierzyński. Mogą to być nieporozumienia w gnieździe, które wywołują cierpienie lub rozpacz matki.

Czerniak umiejscowiony na skórze piersi może zostać wywołany konfliktem utraty, splamienia w obrębie gniazda. Np. kobieta czuje się odrzucona z powodu uwag na temat wielkości jej piersi. 

Nerwiakowłókniakowatość (choroba von Recklinghausena) spowodowana może być niechcianym kontaktem, który jest nieprzyjemny lub bolesny. Jest to konflikt pragnienia zerwania kontaktu, oddzielenia od kogoś lub czegoś w obrębie gniazda.

Wyzdrowienie możliwe jest, gdy odkryty zostanie konflikt, który spowodował powstanie nowotworu oraz pracy nad sobą (zrozumienie, odpuszczenie, wybaczenie) aby podobne sytuacje nie były przeżywane tak głęboko. Zatem jak znaleźć konflikt? Warto poszukać go wspólnie z drugą osobą. Samemu odnalezienie konfliktu może być bardzo trudne, gdyż nie wiemy jak pytać, jakich procedur używać do pracy, jak rozpoznać korzyści wtórne, jak rozpoznać wewnętrzny język, który doprowadzi nas do traumy programującej itd. Zapraszam na konsultacje na których uniknąć błędnego kierunku w poszukiwaniach.