Śreniawitów 3/55 03-188 Warszawa

Według Totalnej Biologii, problemy z kością strzałkową mają swoje źródło w adopcji.

To jest konflikt znacznego obniżenia wartości u dzieci adoptowanych lub rodziców, którzy oddali dziecko do adopcji.

  • Może to być wspomnienie porzucenia.
  • Wspomnienie nieślubnego dziecka, ukrywanej ciąży.

Ale również niemożność pogodzenia się z kimś (wyjazd, śmierć), a także utknięcie między dwiema sytuacjami, osobami.

Również niemożność wyprowadzenia się z domu z różnych powodów np. choroba, brak mieszkania, brak środków.

Te ostatnie konflikty sprawdziły się w czasie sesji u terapeutów zajmujących się Recall Healing i Totalną Biologią.