Śreniawitów 3/55 03-188 Warszawa

 Fundamentalnym konfliktem wszelkich dysfunkcji żył jest trudność w powracaniu do domu (dom = serce). Istnieje wiele rodzajów zmian żylnych. Mogą one wystąpić na wewnętrznej powierzchni żyły, lub wewnątrz, w ścianie żyły.

Ściana żyły zbudowana jest z tkanki łącznej, którą z zewnątrz pokrywa bardzo cienka, bezbarwna warstwa mięśni gładkich. Zmiana występująca w ścianie żyły, to spadek poczucia własnej wartości wywołany przez przeszkodę.

Według Totalnej Biologii,   tkanka ściany żylnej reaguje na konflikt: „czuję się powstrzymywany”, ponieważ jej biologicznym zadaniem jest właśnie usuwanie przeszkód w krążeniu krwi po organizmie, fizyczne umożliwienie krążenia.

Jeśli ktoś przeżyje konflikt obniżenia poczucia własnej wartości, rozczarowanie, lub nastąpi spadek poczucia godności: „nie jestem dobry, ponieważ coś mnie powstrzymuje”, to można u tej osoby zaobserwować zmiany na ścianach żył.

Głównym konfliktem z punktu widzenia Totalnej Biologii jest obniżenie wartości w klanie rodzinnym, doświadczane w trybie żeńskim. Duża odpowiedzialność, ciężar spoczywający na naszych barkach.

Pozostałe konflikty:

 • konflikt „kuli u nogi”,
 • konflikt porzucenia,
 • brak możliwości powrotu do domu,
 • niemożność przyjęcia miłości matki,
 • nieumiejętność oczyszczenia drzewa genealogicznego z „brudów”,
 • strata pracy i nie mam gdzie wrócić (dla mężczyzn jest to utrata terytorium, miejsce gdzie dobrze się czuł i uważał za swoje).

Dlatego podstawowym pytaniem, które należy sobie zadać, jest:

 • „Dlaczego masz te żylaki?”

Następne pytania:

 • Jaka atmosfera panuje u ciebie w domu?
 • Czym jest tam twoja matka?
 • Czy czujesz się mile widziana w rodzinnym domu?
 • Czy masz po co wracać?
 • Czy wolałabyś uciec setki kilometrów od domu, czyli nie mam po co wracać, wolę uciekać?

Dopóki pomagałem, mogłem mieszkać, ale jak się wyniosłem, to nie mam po co wracać.

Bo powrót do domu zawsze kojarzy się z powrotem do mamy? Bo domem jest matka. Tam gdzie jest mama, tam jest mój dom. W zależności od wydźwięku konfliktów, różna będzie lokalizacja żylaków. Również pajączki należy tak samo traktować jak żylaki.

Rozwiązanie:

Znalezienie konfliktu + werbalizacja (wyrażanie) odczuć związanych z tym zdarzeniem +  akceptacja +  radykalne wybaczenie (dlaczego mam te żylaki, kto lub co jest sprawcą mojej choroby).

Bardzo pomaga delikatny masaż (zawsze w  stronę serca) z natłuszczaniem zawierającym hirudynę,  oraz suplementy np. witamina C z bioflawonoidami.

Podstawowym zadaniem jest znalezienie przyczyny, czyli dlaczego zaistniała choroba? W czasie konsultacji pomagam klientowi znaleźć i rozwiązać uraz emocjonalny, który doprowadził do  choroby.