Śreniawitów 3/55 03-188 Warszawa

Przy astmie oskrzelowej w jej aktywnym okresie obserwujemy częściowe zwiotczenie mięśni oskrzeli.  Sensem biologicznym tego zwiotczenia mięśni oskrzeli jest nie zwracanie na siebie uwagi zbyt głośnym oddychaniem. Jest to reakcja biologiczna na konflikt strachu o siebie i swoje terytorium, która w obliczu zagrożenia utrwaliła się na przestrzeni milionów lat. 

Konfliktem wywołującym atak astmy oskrzelowej jest lęk w obrębie terytorium. Przykładem może być przestraszone dziecko, które widzi agresję ojca. 

Natomiast gdy dominuje przerażenie - może pojawić się astma krtaniowa. Konflikt przerażenia to coś, co sprawia, że człowiek zastyga w bezruchu. Ktoś albo coś mi zagraża, mojej własności i  to sprawia, że nie wiem co robić, mam poczucie paraliżu. Przy astmie krtaniowej szukamy również konfliktów:

  • „Wolę własne powietrze od powietrza innych”. Dobrze czuję się tylko na własnym terytorium, jestem tam bezpieczny.
  • „Chcę tego, czego nie ma, a nie chcę tego, co jest”. Nie chcę widzieć, słyszeć tego, czego się boję, chciałbym, ale nie mogę tego zmienić.

Gdy występuje astma ze zwiększonym wydzielaniem śluzu, może to oznaczać, że konfliktem programującym był strach przed śmiercią z braku powietrza.

Ale co zrobić, gdy atak astmy wystąpi?

Atak astmy u dziecka może być bardzo stresujący i przerażający dla rodziców. Jednak nie należy popadać w panikę. Nie wolno jednak bagatelizować objawów. Nie wolno ich pomijać, a nadzór podczas newralgicznego okresu jest w zasadzie niezbędny. W takich przypadkach dobrze jest skorzystać z fachowej pomocy lekarza, osoby, która się na tym zna i jest pomocna podczas napadów. Rodzic ma duży wpływ na dziecko i jeśli sam ulega panice, nie pomaga dziecku. Rodzic powinien odkryć dlaczego u dziecka powstał konflikt przerażenia, czego dziecko tak naprawdę się boi. Czy czasami nie mamy do czynienia z błędnym kołem napadów astmatycznych. Być może dziecko przeżywszy kiedyś atak epileptyczny przestraszyło się go i popadło w konflikt i wciąż to teraz powtarza.

W takim przypadku należy się przyjrzeć temu, co spowodowało konflikt u dziecka. Bardzo ważne, aby mieć świadomość, że napad astmy następuje w połowie okresu zdrowienia (tzw. kryzys epileptyczny) czyli po rozwiązaniu konfliktu przerażenia. Wówczas nie mamy już do czynienia z aktywnym konfliktem i dlatego należy go poszukiwać znacznie wcześniej przed wystąpieniem kryzysu epileptycznego, a szczególnie w okresie P/C  (od poczęcia do ukończenia przez dziecko 1 roku życia) oraz historii klanu. 

Badając historię rodziców szukamy również czy w tym okresie wystąpiły jakieś zdrady, czy były jakieś związki pozamałżeńskie, gdyż  częstymi konfliktami przy astmie są zagrożenia w obrębie terytorium:

  • „Zdrada w czasie ciąży”, 
  • „Chciałbym być gdzieś indziej niż jestem” ,
  • „Chciałbym być równocześnie w dwóch miejscach”.

Reasumując …

Aby wydobyć się z błędnego koła i powtarzających się ataków astmy,  niezbędne jest znalezienie i trwałe rozwiązanie konfliktu przerażenia lub konfliktu strachu o terytorium.