Śreniawitów 3/55 03-188 Warszawa

Z punktu widzenia medycyny, objawy te  związane są z wiekiem i są dziedziczne. Natomiast wg Totalnej Biologii zarówno choroba Alzheimera jak i demencja są stanami  ograniczonej świadomości umysłowej i spowodowane są specjalnymi programami biologicznymi, które wywołały zmiany w mózgu.

Jakie konflikty leżą u podłoża tych zmian?

Dr Hamer odkrył, że są to dwa jednocześnie występujące konflikty, które wywołują uszkodzenia w pniu mózgu, zarówno po lewej jak i po prawej jego stronie, w wyniku czego świadomość traci kontakt ze światem fizycznym i nie może komunikować się ze światem w taki sposób jak wcześniej.   

  • Ognisko powstałe po lewej stronie pnia mózgu jest zawsze związane z konfliktem pozyskania, czy pochłonięcia „kęsa”. 

Co może być tym kęsem?

W zasadzie wszystko, co może być niezbędne do życia. 

  • To jest mi koniecznie potrzebne.
  • Życie bez tego nie jest możliwe, nie mogę bez tego żyć!

Może to być spowodowane np. utratą pracy, kiedy z powodu braku środków do życia człowiek boi się, że nie będzie miał co jeść. 

Również śmierć bliskiej osoby, bez której ta osoba nie potrafi egzystować i chce zapomnieć.

  • Natomiast uszkodzenia po prawej wynikają z  konfliktów niemożności wydalenia „kęsa”. Człowiek nie może pogodzić się z sytuacją, która go dotyka. Nie może wydalić „kęsa”.

Ludzie na emeryturze mają najczęściej kłopot jednocześnie z utrzymaniem się jak i z zamknięciem niepotrzebnych spraw. I tak, jednym z konfliktów powodujących chorobę Alzheimera będzie niewystarczająca emerytura, a drugim brak możliwości pozbycia się jakiegoś świństwa. Czyli na konflikt natury materialnej nałożył się konflikt niegodziwości, czy przykrości od których taka osoba nie może się uwolnić.

I właśnie wtedy dochodzi u niej do ograniczenia świadomości, aby nie martwiła się zaistniałą sytuacją i nie cierpiała.

Osoba mająca demencję, czy chorobę Alzheimera, jest całkowicie zależna od otoczenia, od środowiska, w którym żyje. Sama nie jest w stanie wydostać się z tego stanu. Dlatego jedynym sposobem na przywrócenie jej świadomości jest albo całkowita zmiana otoczenia i okoliczności w których żyje, albo pomoc w rozwiązaniu jej konfliktów.